Якби Христос не народився

24.12.2021
1
461

Якби Ісус не народився, сьогодні наш світ був би зовсім іншим. З моменту свого виникнення християнство мало надзвичайно потужний вплив на культуру. Джеймс Кеннеді і Джеррі Ньюкомб приводять цілий ряд прикладів з різних сфер суспільного життя.

Цінність людського життя

У стародавньому світі людське життя часто взагалі не мало цінності, особливо, коли йшла мова про жінок, дітей і старців. Дружина була власністю чоловіка, не мала ніяких прав і була абсолютно беззахисною. Наприклад, в Індії та Африці вдова повинна була закінчити своє життя на похоронному багатті разом з тілом чоловіка. Дітей з фізичними вадами батьки майже завжди покидали на вірну смерть, а від дівчаток могли позбавлятися просто тому, що вони вважалися людьми «нижчого сорту». У Стародавньому Римі вбивство римського громадянина переслідувалося за законом, але вбивство власних дітей вважалося цілком прийнятним. Що стосується старців, в стародавньому світі їх або залишали без догляду, або вбивали.

Християнське вчення про природу людей і образ Бога в людині перевернуло уявлення про цінність людського життя, звівши його в ранг найбільшої цінності. Відбулося корінне переосмислення статусу жінки в суспільстві. Наприклад, завдяки діяльності християнських місіонерів, особливо Вільяма Кері, в Індії було практично припинені вбивство новонароджених дівчаток і практика спалювання вдови разом з померлим чоловіком. Під впливом християнства було зупинене дітовбивство, гранично скоротилася кількість абортів. Християни Стародавнього Риму підбирали на вулиці покинутих дітей і брали їх до себе на виховання. Почали будуватися притулки для дітей та людей похилого віку.

Християнська система цінностей, побудована на принципі любові, поступово підірвала основи рабовласництва. У Посланні до Филимона апостол Павло закликає свого адресата-рабовласника прийняти раба-втікача Онисима «не як раба, а як брата улюбленого». Ці слова не назвеш інакше, як революційними. Християнська Церква стала тією силою, яка поклала край кривавій бійні на гладіаторських аренах. Завдяки місіонерам практично повністю пішов в небуття канібалізм.

Благодійність

До пришестя Христа люди жили за принципом «людина людині вовк». Ісус Христос же явив Своїм життям приклад того, як потрібно допомагати бідним, піклуватися про пригноблених. Не дивно, що рання Церква так ревно займалася благодійністю. Вона робила добро з любові до Христа, який збіднів заради людей. Сучасні соціологи стверджують, що релігійні люди більш схильні до благодійності. Згідно з опитуваннями, церкви і синагоги жертвують нужденним більше коштів, ніж будь-які інші недержавні інститути.

Протягом всієї історії Церква активно служила вдовам і сиротам. Пізніше протестантська церква продовжила цей благородний труд. Чого варте одне тільки служіння Джорджа Мюллера, який заснував в Англії ряд притулків, які допомогли тисячам дітей і стали прикладом для інших благодійних організацій! Сьогодні продовжують активно діяти такі організації, як Армія Спасіння, Уорлд Віжн Інтернешнл, Самерітанс Перс та ін.

Освіта

У дохристиянську епоху освіта була привілеєм еліти. Концепція ж загальної освіти сформувалася під впливом християнства. Зародження і розвиток писемності — також заслуга християн. У період Середньовіччя монахи дбайливо зберігали і переписували християнські і класичні книги. Пізніше місіонери-християни, які перекладали Біблію на різні мови світу, заклали основи писемності багатьох народів. Наприклад, Ульфіла створив Готичне Євангеліє, Кирило і Мефодій — кирилицю, Йоганн Гуттенберг — друкарський верстат.

Концепція загальної освіти, необхідної в першу чергу для вивчення Біблії, сягає своїм корінням в епоху Реформації. Колосальну роль в цьому зіграв Жан Кальвін, який вважав найбільшим покликанням людини — пізнавати Бога через Книгу Книг і Книгу Природи.

Згідно зі статистикою, на початку минулого століття в таких країнах, як Китай і Індія, де люди навряд чи взагалі чули Євангеліє, рівень грамотності становив 0-20%. У країнах, які прийняли католицьку віру — 40-60%. У протестантських країнах — 94-99%.

В середині XVII століття пуритани в США прийняли закон, відповідно до якого вводилася обов'язкова освіта для всіх дітей. У XVIII столітті стали утворюватися американські університети і коледжі. Зі 123 навчальних закладів, що виникли в той час, практично всі були християнськими. Найвідоміші університети, які були засновані християнами — Гарвард, Єль, Прінстон.

Наука

Наука не могла виникнути в середовищі грецької філософії, принаймні з філософії Платона, адже він користувався в основному дедуктивним методом, який не дозволяє виводити нові дані. Наука не могла з'явитися на основі досліджень єврейських богословів, згідно з їхнім вченням, єдина причина, з якої споглядання природного світу може бути корисним — що це спонукає людей славити Бога. Наука не могла виникнути в мусульманському середовищі: якщо все в цьому світі зумовлено фаталістично, немає ніякого сенсу намагатися щось змінити. Наука не могла зародитися в анімістичній культурі Центральної або Південної Африки, де пояснювали закони природи віруваннями в богів і духи предків. Ні індуїзм, ні буддизм не могли бути родючим ґрунтом для розвитку науки, адже згідно з цими релігійними вченнями, матеріальний світ є нереальним, уявним, а єдиною реальністю є душа людини.

Тільки християнське вчення могло сприяти розвитку наукової думки, адже в християнстві Бог є розумною істотою, джерелом будь-якої істини, а світ сприймається як упорядкована система, заснована на раціональних засадах. Саме таке припущення робить доцільним вивчення законів природи. А вчення про зіпсованість природи людини, в тому числі і розуму, має на увазі необхідність проведення експериментів для перевірки дедуктивних висновків.

Сучасна наука ґрунтується на чисто християнських підставах. Більшість вчених, які вчинили революційні відкриття, дотримувалися віри в християнське одкровення — Йоганн Кеплер, Блез Паскаль, Ісаак Ньютон, Майкл Фарадей, Роберт Бойль, Джеймс Максвелл, Луїс Пастер і багато інших.

Економіка

Малоймовірно, що без протестантизму виник би капіталізм і вільне підприємництво. Саме за часів Реформації, коли величезна кількість жителів Європи звернулися до Біблії як до джерела божественного одкровення, зародилася трудова етика, іменована сьогодні протестантською. Основні її положення можна звести до наступного твердження: переслідуючи свої інтереси, людина часто може принести суспільству більше користі, ніж навмисно жертвуючи на його благо.

Впровадженню християнського світогляду в сферу економічних відносин мільйони і мільярди людей зобов'язані високим рівнем життя і матеріальним благополуччям. У книзі Приповістей 23:7 сказано: «бо як у душі своїй він обраховує, такий і є». І дійсно, те, у що вірить більшість, багато в чому визначає рівень добробуту суспільства.

У Біблії вже в 10 заповідях закладаються ті основи, які дозволили створити найбільш динамічну модель економічної системи західного суспільства. Заповідь «не кради», як і «не пожадай», недвозначно передбачає захист приватної власності. Ще одним біблійним вченням, яке привело до формування капіталістичних відносин, було веління працювати, дане першим людям. Воно не було складовою частиною прокляття, під яким опинилося людство внаслідок гріхопадіння, адже Бог заповідав Адаму і Єві працювати ще до того, як вони згрішили.

Цінність сім'ї

Згідно Біблії інтимні стосунки між законними чоловіком і дружиною є святинею. Будь-яке порушення цього принципу — гріх. Церква протягом століть слідувала біблійному вченню, завдяки якому вдалося зберегти сім'ю як основний елемент суспільства, було попереджено безліч хвороб і потрясінь, пов'язаних з порушенням встановленого Богом порядку.

Для держав античності, як Стародавня Греція і Стародавній Рим, було характерно процвітання сексуальної аморальності, статевих збочень. Падінню Західної Римської імперії передувала гостра криза інституту сім'ї. Але прихід Ісуса Христа у світ зробив революцію в уявленнях людей про Бога. Вони дізналися про святість як про одну з основних рис Його характеру. Бог дав заповідь утримання від блуду. Ісус же проголосив, що не тільки фізичний акт, а й гріховні думки є порушенням сьомої заповіді.

Відступаючи від Божої волі щодо інтимної сфери, людина накликає на себе всілякі лиха — розлучення, захворювання, депресії. При цьому, згідно з дослідженнями, безладні статеві стосунки не приносять людям того задоволення, на яке вони розраховують.

Охорона здоров'я

Сам по собі християнський спосіб життя сприяє підтримці доброго здоров'я. Також християнство зіграло важливу роль у створенні лікарень. Наслідуючи приклад Христа, тисячі служителів, ченців, місіонерів, простих християн лікували і лікують бідних практично у всіх куточках світу. Вже на Нікейському соборі було прийнято постанову, згідно з якою в місцях, де з'являлися нові церкви, повинні були створюватися лікарні.

У США практично всі перші лікарні були засновані християнами. У них працювали віруючі лікарі і медичний персонал. Однією з медсестер-християнок була Флоренс Найтінгейл, яка вважається засновницею медсестринської професії. В середині XIX століття Генрі Дюнант, євангельський християнин, створив одну з найбільших в історії гуманітарних організацій під назвою Міжнародний Червоний Хрест. Багато з ключових відкриттів в галузі медицини були зроблені вченими-християнами. Луї Пастер зі своїми дослідженнями в області бактеріології вніс неоціненний вклад у створення ліків від дифтерії, сказу, сибірської виразки. Завдяки його відкриттям було врятовано більше людських життів, ніж завдяки будь-яким іншим.

Мистецтво

Життя, смерть та воскресіння Ісуса є однією з найбільш піднесених тем мистецтва. В архітектурі християнська тематика повністю диктує оздоблення та облаштування візантійських, барокових і готичних храмів. Найбільш значимі роботи титанів Відродження — Мікеланджело, Рафаеля, да Вінчі — присвячені саме християнству.

У літературі християнство дало письменникам найбільш часто переспівувані в їхніх творах мотиви. Достоєвський, Донн, Данте, Чосер, Шекспір, Буньян, Мільтон, Діккенс, Теннісон, Толстой, Толкін, Еліот, Льюїс, Солженіцин і багато інших величезну увагу в своїх творах приділяли християнській тематиці.

Християни внесли значний вклад у розвиток музичного мистецтва. Зокрема, папа Григорій створив Григоріанський хорал. А роботи ченця на ім'я Ґвідо д'Ареццо взагалі послужили поворотним пунктом в історії музики, адже він є творцем сучасного нотного запису. Його відкриття було настільки ж важливим для музики, як винахід писемності для мови. Вплив церкви на музичну культуру суспільства був величезним. Знамениті твори були написані католицьким священиком Антоніо Вівальді, а також ортодоксальним лютеранином Йоганном Себастьяном Бахом. Баху також належить заслуга остаточного упорядкування мажорно-мінорної системи.

Неймовірна благодать

Християнство — це релігія, на користь якої свідчать змінені життя її послідовників. Взяти, приміром, Савла з Тарсу, майбутнього апостола Павла, який із гонителя християн став абсолютно новою людиною — місіонером, самовідданим проповідником Євангелія і автором більшої частини книг Нового Завіту. Різкий поворот від розпусного життя до активного богошукання пережив Августин Блаженний, найбільший богослов і філософ в ранній період Середньовіччя. Показова також історія Джона Ньютона, автора популярного християнського гімну в США «О, благодать»: чоловік був работорговцем і навернувся до Бога після порятунку його корабля під час жорстокого шторму. Список імен людей, чиє життя Христос докорінно змінив, можна продовжувати до нескінченності.

Якби Христос не народився, життя було б позбавленим сенсу. Якби Христос не народився, неможливим було би прощення гріхів. Якби Христос не народився, не було б надії на вічне життя і безсмертя. І ви можете почати все з початку з Ісусом Христом. Він прийшов на землю, щоб взяти на себе покарання за ваші гріхи. Якщо ви гостро усвідомлюєте свою гріховність, то зверніться до Бога з наступними словами: «Ісусе, я шукаю Тебе. Спасителю людей, увійди в моє серце. Я відвертаюся від своїх гріхів і прошу, щоб у моєму житті Ти зайняв місце, яке належить Тобі по праву. Дякую за те, що Ти заплатив за мої гріхи. Будь ласка, очисти мене і зроби новою людиною. Амінь». Якщо ви щиро помолилися цією молитвою, то вже вирушили в найбільш захоплюючу подорож, яку тільки можна уявити. Почніть щодня читати Біблію і звертатися до Бога в молитві. Знайдіть церкву, вчення якої базується на Святому Письмі. Так ваша віра зможе зростати, а ви самі будете перетворюватися в образ Христа. Щоб уже через вас Бог продовжував чинити активний вплив на навколишній світ.Імя: Юрій Левчик

25 декабря 2021, 14:36

Чудово! Дякую!

Додати коментар

Пожертвувати